KÖZSZOLGÁLATI Tudásportál
KÖZSZOLGÁLATI
Tudásportál

Bevezetés

„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel.”

(Simonyi Károly)

Célunk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati tudásmenedzsment folyamatai (kutatás, képzés) során létrehozott, gyűjtött és rendszerezett tudásanyag a gyakorlatban használható támogatást adjon a mindennapi közigazgatás munka és a közszolgálat-fejlesztés teljes területén. Ennek érdekében egy Közszolgálati Tudástár jött létre, amely intelligens és dinamikus adatbázis speciális tartalom-feldolgozási és elemzési szolgáltatásokkal, intelligens könyvtári labormunka lehetőségével, és korszerű, felhasználóbarát, integrált tartalomkeresési (és ajánlási) szolgáltatásokra épülő komplex, digitális tudásmenedzsment funkciókkal rendelkezik.

A közszolgálati állomány kompetenciáinak fejlesztése szempontjából kiemelt feltétel, hogy a közszolgálatban dolgozók gyorsan és egyszerűen hozzáférhessenek olyan rendszerezett és tény-alapú tudásanyaghoz, amely a közszolgálati feladatellátás támogatásához szükséges, releváns információkat hordoz és ezáltal alkalmas a tisztviselői munka hatékonyságának javítására.

A tisztviselői munkavégzés növekvő kihívásai többek között a gyorsan változó szabályozási és információs környezet, a fejlesztésekhez igazodó új követelmények, az összetett döntési helyzetekben a leghatékonyabb opció azonosítása és az innovatív megoldások keresése. A közigazgatási feladatellátás minden szintjén egyre komplexebb információk feldolgozására van szükség. A tudás forrásainak sokfélesége, nemzetközisége, informatikai elérhetőségének a bonyolultsága és az információk vegyes szintű megbízhatósága pedig növeli a döntési kockázatokat.

A közszolgálati szaktudás koncentrált gyűjtésének, rendszerezésének és hozzáférhetővé tételének egy olyan egységes technológiai keretét szeretnénk biztosítani, amely lehetővé teszi a mai kor elvárásainak megfelelő digitális közszolgálati tartalomszolgáltatás igénybe vételét minden érdeklődő, de elsősorban a közszolgálatban dolgozók, tanulók és kutatók számára egyaránt.

A Közszolgálati Tudásportál a Közszolgálati Tudástár egységes technológiai keretrendszere. A keresővel ellátott online szolgáltatási felület támogatást biztosít a közszolgálati tudásvagyon előállításához, gyűjtéséhez, rendszerezéséhez, közzétételéhez és átadásához.

A keretrendszer főbb alkotórészei:

Közszolgálati Tudástár (NKE repozitórium): az Egyetemen működő dokumentumtár (a LUDITA továbbfejlesztése és kiegészítése), amely a tudományos anyagok (tudásvagyon) archiválására és díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál. A Közszolgálati Tudástár célja az Egyetemen létrehozott szellemi vagyon teljességének archiválása és közzététele, a tudományos információcsere felgyorsítása, a kutatók, oktatók, hallgatók által elért eredmények nyilvánosságának növelése, az Egyetem együttes tudományos teljesítményének és kutatási produktivitásának reprezentációja és a létrehozott tudásvagyon lehető legnagyobb mértékű hasznosulása.

A repozitóriumban a tartalmak teljes szöveggel és meta-adatokkal jelennek meg. A repozitóriumban a legtöbb dokumentum nyílt és szabadon hozzáférhető. A szerzői jogok és a belső egyetemi szabályozók figyelembevételével azonban léteznek korlátozások, vagyis egyes publikációk teljes szövegének a megtekintése és letöltése meghatározott jogosultsághoz kötött. Ezen dokumentumok korlátozott elérésére egy „lakat” jel hívja fel a figyelmet.

Tudományos adatbázisok: a felsőoktatást és tudományos kutatást támogató, ingyenes, vagy az Egyetem által előfizetett hazai és nemzetközi elektronikus információforrások.

Fogalomtár: az Egyetem által művelt tudományterületekhez kötődő, a közszolgálathoz tartozó releváns tárgyszavakat, azok magyarázatát, forrásait és a relációit szerkeszthető formában tartalmazó elektronikus adatbázis.

Közszolgálati Online Lexikon: a Fogalomtár adataira épülő, a Közszolgálati Tudásportál rendszer részeként működő, mindenki számára elérhető webes szolgáltatás.

Globális kereső: a Közszolgálati Tudásportálon és a Közszolgálati Tudástár valamennyi tartalmában, illetve az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár által használt információs rendszerben (OLIB) tárolt metaadatokban egyszerű és összetett keresést biztosító alkalmazás.

Magyary-archívum: a Közszolgálati Tudásportál alportálja, amely kialakítása az Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszéke közös fejlesztésében valósult meg. Az alportál kereshetően tartalmazza Magyary Zoltán hagyatékának digitalizált anyagát.

Magyar Állam Szervei: a Közszolgálati Tudásportál alportálja, amely az Egyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár közös fejlesztésében és kezelésében valósul meg. Az alportál tartalmazza a magyar állam szerveinek történetét 1945-1990 között.

Vokscentrum: a Közszolgálati Tudásportál - jelenleg fejlesztés alatt álló – alportálja. Terveink szerint az Egyetem által megvásárolt és további kutatások által továbbfejlesztett választási adatbázis és dokumentumtár 1920-tól közöl adatokat. A jelenleg is folyó kutatások alapján folyamatosan frissülő, jól strukturált, az új kutatási adatokkal kibővített adatbázis jön létre, amely a választástörténet, politikatudomány és jelenkor kutatói számára, illetve a mai közigazgatási, választási szakemberek számára is nélkülözhetetlen kutatási alapot biztosít

A Közszolgálati Tudásportál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem portálrendszerének a szerves részeként, az egyes portálokkal együttműködve biztosítja mindazon tudástartalmak hozzáférhetőségét, amelyek hozzájárulnak a közszolgálatban dolgozók feladatellátásához, a közszolgálati kutatások és képzések magas színvonalú ellátásához, valamint megfelelnek az akadémiai közösség és a nemzetközi tudományos közélet elvárásainak.

A közszolgálati tudásmenedzsment folyamatok során létrehozott, gyűjtött és rendszerezett tudásanyaggal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy gyakorlatban használható támogatást adjon a mindennapi közigazgatás munka és a közszolgálat-fejlesztés teljes területén. A tudásanyag minősége mellett ezért hangsúlyt helyezünk az egyszerű kezelhetőségre is.

A tudástár kialakítása során kiemelt fontosságú, hogy a felhasználók egyedileg azonosíthatók legyenek és számukra ennek segítségével folyamatosan információkat szolgáltathasson a rendszer az érdeklődésüknek megfelelő új tartalmak és szolgáltatások elérhetőségéről. Az egyedi azonosítást személyes felhasználói profil biztosítja, melyet regisztrációval vagy más kapcsolt rendszerből (pl: egyetemi, könyvtári, Probono felhasználói adatbázisok) átvett azonosítási adatok segítségével egyszerű bejelentkezés formájában biztosítja majd a rendszer. A rendszer szolgáltatásainak igénybe vétele nem kötött regisztrációhoz, azonban az azonosított felhasználók számára személyre szabott többletszolgáltatások és így magasabb szolgáltatásminőség érhető el.