KÖZSZOLGÁLATI Tudásportál

Közszolgálati Online Lexikon

A Tudásportál a közszolgálati szaktudás koncentrált gyűjtésének, rendszerezésének és hozzáférhetővé tételének kíván egységes technológiai kereteket biztosítani. Az információ-szolgáltatás lényeges részét képezi a Közszolgálati Online Lexikon, amely alapja az Egyetem képzési és kutatási portfóliójának megfelelő tudományterületek legfontosabb fogalmait tartalmazó fogalomtár. A fogalomtár összefogja a közszolgálat alapját képező legfontosabb szakkifejezések tudományos igényű meghatározását, a kapcsolódó fogalmakat és a forrásokat, ezzel is támogatva az információhoz jutást. A tudástartalmak összeállítása szakértői feladat, amelybe bevonásra kerültek az Egyetem karainak a magasan képzett és nemzetközileg is elismert szakemberei. Több, mint egy éves kutatómunka eredményeként  2018 februárjáig 21 tudományterület közel 2400 tárgyszavát dolgozták ki a szerzők.

Szerzőink:

 • Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea Tünde, ÁKK Civilisztikai Intézet
 • Dr. Bathó Gábor, ÁKK Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézet
 • Dr. Bauer Lilla Erzsébet, ÁKK Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet
 • Dr. Buskó Tibor László, ÁKK Közszervezési és Közigazgatástani Intézet
 • Dr. Gőcze István, ny. alezredes,  Hadtudományi Doktori Iskola
 • Győrfyné Dr. Kukoda Andrea Etelka, ÁKK Közszervezési és Közigazgatástani Intézet
 • Dr. György István, ÁKK Emberi Erőforrás Intézet
 • Dr. Kovács Éva Margit, ÁKK Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet
 • Kuk Enikő Eszter, Katasztrófavédelmi Intézet
 • Dr. Lehoczki Zóra Zsófia, ÁKK Civilisztikai Intézet
 • Molnárné Balázs Ágnes, ÁKK Alkotmányjogi Intézet
 • Dr. Nagy Barna Krisztina, ÁKK Civilisztikai Intézet
 • Dr. Novoszáth Péter, ÁKK Közpénzügyi Kutatóintézet
 • Dr. Orbán Anna Mária, ÁKK Elektronikus Közszolgálati Intézet
 • Dr. Szabó Máté Csaba, ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet
 • Dr. Szakács Gábor, ÁKK Emberi Erőforrás Intézet
 • Dr. Szerletics Antal, ÁKK Államelméleti és Kormányzástani Intézet
 • Dr. Szilvásy György Péter, RTK Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék
 • Dr. Tálas Péter, Stratégiai Védelmi Kutató Központ
 • Dr. Vértesy László, ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet
 • Dr. Zsolt Péter, ÁKK Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

Fogalomtár felépítése:

 • Tudományterület / Szakterület
 • Tárgyszó (fogalom)
 • Magyarázat (fogalom leírása)
 • Szinonímák
 • Kapcsolódó fogalmak (olyan fogalmak, amelyek a megértést, vagy a keresést, feldolgozást segítik)
 • Forrás (fogalom elsődleges megjelenése a szakirodalomban, jogszabályokban)
 • Szerző neve (szakértő, aki a fogalmat a lexikon számára kiemelte, a rendelkezésre álló források alapján magyarázatokkal ellátta, utalva a főbb kapcsolódó fogalmakra) 

Az információ-szolgáltatás lényeges részét képezi az egységes tezaurusz, beépítve a Tudástár tartalmába.

Tezaurusz felépítése:

 • Fölérendelt fogalom
 • Alárendelt fogalom
 • A fogalom egésze
 • A fogalom része
 • A fogalom oksági viszonyai (ok, okozat)
 • Asszociatív fogalom

A Közszolgálati Online Lexikon fogalomtárához kapcsolódó tezaurusz relációk ellenőrzés után felhasználhatók a Tudástárban és a kapcsolódó integrált könyvtári rendszerben, ezzel is megkönnyítve a tudástartalmakban való tárgyszavas keresést.

A tárgyszavak relációinak a kialakítását Bakos Klára az EKKL volt főigazgatója, mint tezaurusz szakértő segítette. A tezaurusz lektori feladatok ellátására Barátné dr. Hajdu Ágnest, az ELTE BTK tanszékvezető habilitált egyetemi docensét kértük fel.

A Közszolgálati Online Lexikon és a Fogalomtár webes alkalmazásokat az Apertus Kft. fejlesztette.

A Fogalomtár tartalmának a folyamatos bővülését és frissítését egy Tudástár Menedzsment Központ felállítása és működtetése biztosítja.

A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001. "A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés" című projekt „A közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése” című alprojektje keretében egy olyan Közszolgálati Online Lexikon került összeállításra, amelyet a munkájuk során a közszolgálati dolgozók, valamint tanulmányaik során egyetemünk hallgatói is fel tudnak használni, valamint nyitva áll mindenki számára, aki érdeklődik a közszolgálat iránt.


Címkék: tudástár